Tuesday, December 29, 2009

Ini Bukan Kelab, Ini Famili

Kerap kali kita mengungkapkan motto ini. Ya, kerap kali juga terkeluar dari bibir kita. Pengakuan bahawa selagi di bumi UKM, hanya DOT-ters yang dianggap sebagai famili. DOT-ters yang paling hampir dengan famili.

Bullshit.

Jangan cakap kalau tak ikhlas. Jangan cakap kalau tak memaksudkannya. Jangan memainkan perkataan famili itu. Jangan kalau anda tak bersedia.

Aku mengambil serius perkataan ini. Bagi aku DOT-ters itu famili. Dan aku serius.

fin.